Medlemskab

Medlemsskab

Formålet med Virklund Erhvervsklub er dels at skabe et godt, lokalt netværk på tværs af brancher, dels at drøfte og igangsætte aktiviteter - primært med udgangspunkt i sports- og fritidsaktiviteter i Virklund Fritidscenter og Virklund Boldklub - der vil være med til at videreudvikle Virklund som et attraktivt lokalområde.

 

Virklund Erhvervsklub henvender sig til erhvervsdrivende – både selvstændige og erhvervsledere - der har interesse i den fremtidige udvikling af Virklund-området for både virksomheder og indbyggere.

 

Pris for medlemskab udgør kr. 4.000 pr. år, der faktureres ved indmeldelse.

 

Indtægterne fra medlemskabet fordeles som udgangspunkt med op til halvdelen til en pulje, hvorfra der efter ansøgning kan udloddes midlerne til aktiviteter, der skaber "gang i Virklund".

 

Den resterende halvdel anvendes som udgangspunkt til afholdelse af arrangementer i Erhvervsklubben.

 

Der forventes afholdt minimum 2 årlige arrangementer.

 

Virklund Erhvervsklub optager medlemmer, der gerne vil bidrage til formålet, og som er indstillet på et medlemskab efter princippet ”noget for noget. I praksis betyder det, at man er indstillet på at bidrage positivt med viden, erfaringer og netværk i relation til de aktuelle temaer, der drøftes i Erhvervsklubben - men ikke, at man behøver deltage i realisering af de igangsatte tiltag.

 

Medlemskab af Erhvervsklubben er som udgangspunkt en af virksomheden udpeget person, men man kan godt lade sig repræsentere af en anden ved Erhvervsklubbens møder, hvis det er relevant.

 

Medlemskab gælder for én person, men det tilstræbes at der til de fleste arrangementer må medbringes minimum en gæst. Ønskes medlemskab til flere personer samtidigt fra samme virksomhed, koster andet og evt. efterfølgende medlemskaber ½ pris pr. medlemskab.

 

Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen.

 

Ønsker du at være medlem så send en mail til info@virklunderhvervsklub.dk

Virklund Erhvervsklub info@virklunderhvervsklub.dk